ANNE - ÇOCUK

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi Nedir?

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Konuşma, okuma ve yazma gibi beceriler ile mantık yürütme ve matematik gibi yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanması şeklinde görülen ve beynin kimi fonksiyonlarına yönelik aksamayı içeren gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır.

Öğrenme güçlüğü olanlar ile zekâ seviyeleri arasında yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bu bireylerin zekâ seviyeleri genellikle normal ve normalüstü düzeylerde bulunmaktadır. Günümüz tıp imkânları ile yüzde yüz iyileşme imkânı bulunan bu durum bir hastalık değil farklı ve özel bir hal olarak tanımlanabilir.

Daha çok ilköğretime başlandığında, okuma, okunanı anlatma, yazma ve dinleme gibi kazanımların elde edilmesi sırasında öğrenme güçlüğü fark edilir. Bu durumda vakit geçirmeden uzman yardımı almak önem taşır.

Öğrenim güçlüğü çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Okuma becerisine yönelik bozukluk disleksi, yazılı anlatımda bozukluk disgrafi, matematik becerilerinde bozukluk diskalkuli ve dil bozukluğu afazi şeklinde görülebilir.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Okuma becerisine yönelik bozukluk şeklinde kısa bir tanım yapabileceğimiz disleksi, okuyamama, heceleme, ters çevirme ya da ekleme ve atlama gibi durumlarla kendini gösterir.

Disleksiye dair belirtiler ise şöyle sıralanabilir.

 • Konuşmaya başlamanın fark edilir derecede gecikmesi,
 • Kelime kullanımlarında ve yeni kelimelerde zorlanma,
 • Bazı motor hareketlerin yavaş gelişmesi (ayakkabı bağlama),
 • Okumada ya da yazmada zorlanma,
 • Kelimeleri okuduğunda tersten söyleme, hecelerin yerlerini değiştirme (“ev” yerine “ve”),
 • Saatleri öğrenmede zorlanma,
 • Yönleri karıştırma,
 • Günlük rutin işlerini yapmada zorlanma,
 • Arkadaşlık kurmada veya sürdürmede zorlanma,
 • Çok sık sakarlık ve kaza yaşama
 • Koordinasyon gerektiren iş ve oyunlarda zorlanma gibi belirtilerin varlığı disleksiye işaret edebilir.

Bu durumlarda gecikmeksizin bir uzmana başvurarak yardım almak önemlidir. Zira bu tarz belirtiler gün geçtikçe artış gösterip tedaviyi daha zor durumlara getirebilir.

Özel Öğrenme Eğitim ve Tedavi

Psiko eğitimle beraber desteklenen bir tedavi ile aile, öğretmen ve çocuğun birlikte katıldığı bir yöntem izlenmelidir. Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekir. Daha sonra aile ve öğretmen ile birlikte nasıl bir yol izleneceği belirlenmeli, uygun çalışma programı düzenlenerek okulda ve evde eş zamanlı sürecek bir özel eğitim uygulaması devam ettirilmelidir.

Share:

Yorum Yaz

E-posta adresiniz asla yayınlanmaz. Zorunlu alanları doldurun *