in

Emlakçı komisyonu nedir?

Okuma Süresi: 4 Dakika

Emlakçı komisyonu ne kadar?

Emlakçı komisyonu, kiralık ya da satılık mülkün pazarlanmasında rol alan emlakçının aldığı paydır. Emlakçı komisyonu yüzde kaçtır? Emlakçı komisyonu ne kadar? Merak edilen bir sorulardır. Kiralık mülklerde kiralayandan 1 kira bedeli, satılık mülklerde ise satış bedelinin %2’sini satıcıdan %2’sini alıcıdan alır. Bu komisyon, mülkün pazarlamasında harcanan para ve emeğe karşı alınır.   

Emlak komisyoncusu, alıcı ve satıcı arasında yapılan yazılı sözleşmeye aracılık eden kişidir. Bu işi meslek edinenlere emlakçı da denir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 5 Haziran 2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca, Emlak Komisyonculuğu yapanlar yönetmelikte hükmolunan şartları yerine getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler emlak komisyonculuğu yapamazlar. Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) İşletmelerin aşağıda belirtilen şartların taşıması,
b) Meslek odasına kayıtlı olması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

 1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. En az lise mezunu olması,
 3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 4. Konkordato ilan etmemiş olması,
 5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.

İşletmelerde aranan şartlar

Bir yerin işyeri olarak kabul edilebilmesi için;

 1. 3.7.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması,
 2. İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması,
 3. Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması,
  gerekiyor.
 4. Bir işletmede şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için 30 metrekarelik alan yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

Çalışanlara Mesleki yeterlilik belgesi aranacak

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor.

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yetki belgesine sahip işletmelerce çalıştırılması gereken mesleki yeterlilik belgesine sahip asgari personel sayısını belirlemeye yetkili kılınıyor.

What do you think?

Written by Pınar

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Genç odası dekorasyon fikirleri

Saç rengi nasıl açılır?